Home Thailand Practical Tips for Thailand
Wednesday, 26 Nov 2014
 
 

Flyplassen, ankomst og tollregler

                           

Passasjerer som ankommer kondømmet Thailand må fylle ut ”Passenger Declaration Form” (Form No.211) og avlevere den til tollern. Hvis du ikke har noen tollpliktige, forbudte eller restriksjonsbelagte varer, vennligst marker ”nothing to declare” på erklæringskjemaet for passasjerer. Skjemaet skal deretter overleveres til tolleren i den grønne sonen.  

I tilfeller hvor det er tollpliktige, forbudte, restriksjonsbelagte varer eller hvis passasjeren er usikker om varen faller inn under de overnevnte kategoriene, bør passasjerene markere ”goods to declare.” Skjemaet skal deretter overleveres til tolleren i den røde sonen.  


Grønn sone (ingen ting å fortolle)
 

Dette gjelder for passasjerer som har følgende: 

 • Personlige eiendeler som er rimelig i forhold til privat bruk og den totale verdien kan ikke overstige 10,000 baht (gjelder ikke for varer pålagt restriksjoner eller forbudte eiendeler)
 • 200 sigaretter eller 250 gram tobakk eller sigarer, samlet vekt må ikke overstige 250 gram.

Hvis disse kravene overstiges må varene legges i toll bokser for ikke å bli strafferettslig forfulgt. 


Rød sone (varer å fortolle)

1. Tollpliktige varer: 

 • Gjenstander du ikke hadde da du forlot Thailand og kvantum overstiger det som anses som rimelig for personlig bruk og/eller overstiger en total verdi på 10,000 baht.
 • Varer som er beregnet for kommersiellt bruk, forretninger eller handel.


2. Forbudte varer:
 

Dette omfatter varer hvor det er et forbud mot å importere eller eksportere etter Thailandsk lov, eks: 

 • Narkotika
 • Uanstendige varer og publikasjoner.
 • Forfalskninger eller piratkopierte varer
 • Forfalskede penger eller sedler
 • Beskyttet dyreliv

Personer som bryter gjeldende regler for narkotika, eksempelvis gjennom å bruke, besittelse, produsere, selge eller transportere, kan straffes med døden.  


3. Restriksjonsbelagte varer:
 
Følgende eksempler krever en tillatelse fra  et myndighets organ, for å kunne besitte gjenstanden.

Buddha bilder, religiøs eller gammel kunst og antikviteter (Department of fine Arts)

 • Våpen, ammunisjon og eksplosiver (Office of National Police)
 • Planter og plantematerialer (Department of Agriculture)
 • Levende dyr, kjæledyr og produkter fra dyr (Department of Livestock Development)
 • Mat og narkotika (Food and Drug Administration)
 • Bildeler (Ministry of Industry)
 • Sigarer, sigaretter og alcohol holdige drikker (Excise Department)
 • Trådløse sendere eller mottakere og telekommunikasjons utstyr (The National Telecommunications Commission)

Hvis den totale verdien av en passasjers eiendeler overstiger 80,000 baht, er vedkommende pålagt å gjennomgå toll formalitetene på toll formalitets seksjonen. 


Avreise:

Internasjonale fly[plasser i Thailand krever ofte tidlig innsjekking, grunnet omfattende immigrasjon og innsjekkings rutiner. Det er alltid å anbefale at man sjekker den spesifikke flyplassens hjemmesider for detaljer. Du vil finne detaljert informasjon om Thailands flyplasser på følgende sider:  

FLIGHT STATUS - Arrivals | Departures

http://www.airportthai.co.th/en/home.php   

 

<<Tilbake